Technické požadavky pro vystoupení Indigo Quartetu