Martin Flašar

housle

Absolvoval brněnskou konzervatoř v oboru housle. Kromě řádného studia se účastnil mezinárodních hudebních kurzů pod pedagogickým vedením Václava Hudečka, Bohumila Kotmela, Rudolfa Šťastného, Katharine McIntosh či Petera Zajíčka. Po dokončení postgraduálního studia na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně zde působí jako lektor a badatel. Dále pracuje jako redaktor hudební revue Opus musicum a externí spolupracovník Českého rozhlasu 3 - Vltava. V souboru Hofmusici (dříve Capella Academica) se věnuje poučené interpretaci starší hudby.